Начало / Новини / Георги Български е одобрен за член на Съвета...

Георги Български е одобрен за член на Съвета на директорите на „Българска Фондова Борса - София” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" прие решение, с което Георги Български се одобрява за член на Съвета на директорите на „Българска Фондова Борса - София” АД.

Решение №514-ФБ/10.08.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни документи".