Начало / Новини / Георги Иванов Български е одобрен за член на...

Георги Иванов Български е одобрен за член на Съвета на директорите на „Българска Фондова Борса - София” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" прие решение, с което Георги Иванов Български се одобрява за член на Съвета на директорите на „Българска Фондова Борса - София” АД.

Решение №514-ФБ/10.08.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни документи".