ga

Колебанията в стойностите на един дял във фондовете за периода варират от 0,02979 лв. до 0,01970 лв. в професионалните фондове, от 0,02964 лв. до 0,01726 лв. в универсалните фондове и от 0,03145 лв. до 0,01443 лв. в доброволните пенсионни фондове.

През месец септември се запази тенденцията на нарастване на стойността на един дял във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване с изключение на стойностите на един дял в задължителните пенсионни фондове, управлявани от ДЗИ - Пенсионно осигуряванеАД. При по-голямата част от фондовете нарастването за месец септември е по-малко в сравнение с нарастването на стойността на един дял през месец август. Нарастването на стойността на един дял е показателно за реализираната от тях положителна доходност както за месец септември, така и за целия период от въвеждането на дяловете.

За тримесечния период от въвеждането на дяловете доходността на фондовете на годишна база, определена въз основа на промяната в стойността на един дял е между 6,05 % и 12,46 % за професионалните пенсионни фондове, между 6,04 % и 12,39 % за универсалните пенсионни фондове и между 5,74 % и 13,19 % за доброволните пенсионни фондове. Информация за доходността за тримесечния период може да намерите ТУК