Начало / Новини / Финансовият надзор на Република Румъния отне...

Финансовият надзор на Република Румъния отне лиценза за извършване на застрахователна дейност на SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.,


На 05.10.2021 г. Комисията за финансов надзор беше уведомена от Органа за финансов надзор на Република Румъния (FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY ROMANIA) за отнемането на лиценза на румънския застраховател SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. поради изпадане на застрахователя в неплатежоспособност. Предприети са действия от страна на румънския национален компетентен орган пред компетентния съд на Румъния за откриване на производство по несъстоятелност на застрахователното дружество.
 
SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. има право да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, но по информация на румънския Орган за финансов надзор застрахователят няма издадени застраховки за покритие на рискове, разположени на територията на Република България.    
 
Съобщението за отнемането на лиценза е публикувано на интернет страницата на Органа за финансов надзор на Република Румъния на адрес: https://asfromania.ro/en/a/2191/press-release.
 
Комисията за финансов надзор своевременно ще публикува на интернет страницата си: www.fsc.bg информация във връзка с откритото производството по несъстоятелност на SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.
 
Актуална информация може да бъде получена и чрез информационния център на Комисията: 0800 40 444 (безплатен телефонен номер).