Начало / Новини / „Финанс консултинг” АД придобива 100 % от капитала...

„Финанс консултинг” АД придобива 100 % от капитала на „Застрахователно дружество КД Живот” АД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което одобри прякото придобиване на акционерно участие в размер на 100 % от капитала на „Застрахователно дружество КД Живот” АД от „Финанс консултинг” АД. „Застрахователно дружество КД Живот” АД (ЗД „КД Живот” АД) е с капитал 7 000 000 лева, разпределен в 70 000 безналични, обикновени, поименни акции, с право на глас с номинална стойност от 100 лева всяка.
Решение № 811 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.