Начало / Новини / “Филтекс” АД, гр. Пловдив трябва да отстрани...

“Филтекс” АД, гр. Пловдив трябва да отстрани непълнотите в представените отчети за първото и второ тримесечие на 2004 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “Филтекс” АД, гр. Пловдив в 7-дневен срок да отстрани непълнотите в представените отчети за първото и второ тримесечие на 2004. г.

Пълния текст на решение №2 може да намерите в раздел "Документи".