Начало / Новини / Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA)...

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува на 24.06.2019 г. въпросник, чиято цел е да събере информация от всички заинтересовани страни

С публикуваното проучване ESMA приканва всички заинтересовани страни като инвеститори, емитенти, управляващи дружества, алтернативни инвестиционни фондове, асоциациите на участниците на финансовите пазари и други да отговорят на въпросника. Отговорите на страните ще допринесат за анализ от страна на ESMA на потенциалните източници на undue short-termism върху корпорациите с цел да се идентифицират областите, в които съществуващите правила могат да допринесат за смекчаване на undue short-termism.
           
Въпросникът ще бъде на разположение в срок до 29 юли 2019 г.
 
Повече информация за проучването на ESMA може да намерите на интернет адрес: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-short-termism-in-financial-markets, а самият въпросник може да намерите на следния адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESMA-SUS-2019