Начало / Новини / "Евро финанс" АД вече не е емитент

"Евро финанс" АД вече не е емитент

Димана Ранкова - зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение да отпише емисиите "Български депозитарни разписки - SAP AG", "Български депозитарни разписки - Siemens AG", "Български депозитарни разписки - Deutsche bank AG" и "Български депозитарни разписки - Deutsche Telecom AG", издадени от "Евро финанс" АД  - София, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. На същото основание се отписва и  "Евро финанс" АД като емитент от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Пълния текст на решенията № 519-Е, 520-Е, 521-Е и 522-Е, както и мотивите към тях можете да прочетете на интернет страницата на КФН, раздел "Документи".