Начало / Новини / Емисия облигации в размер на 5 600 броя, издадена...

Емисия облигации в размер на 5 600 броя, издадена от„ФеърПлей Интернешънъл” АД, гр.София, се отписва от водения от КФН регистър

Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписва емисия ценни книжа в размер на 5 600 броя безналични корпоративни облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка и с ISIN код: BG2100025050, издадена от„ФеърПлей Интернешънъл” АД, гр.София, от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. Заявлението за отписване на емисията облигации е подадено от дружеството.
Решение 866 може да намерите в раздел "Административни документи".