Начало / Новини / Емисия ценни книжа, издадена от “Енемона” АД...

Емисия ценни книжа, издадена от “Енемона” АД, гр. Козлодуй, се отписва от водения от КФН регистър

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписва емисия ценни книжа в размер на 2 500 броя безналични корпоративни облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, издадена от “Енемона” АД, гр. Козлодуй от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Решение 419 може да намерите в раздел "Административни документи".