Начало / Новини / "Елана Холдинг” АД, гр. София, се отписва като...

"Елана Холдинг” АД, гр. София, се отписва като емитент от водения от КФН регистър

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписва „Елана Холдинг” АД, гр. София, като емитент от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Отписва и емисия ценни книжа в размер на 3 460 000  евро, разпределена в 3 460 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка една, издадена от „Елана Холдинг” АД, гр.София.
Решение 415 може да намерите в раздел "Административни документи".