Начало / Новини / Експерти от КФН консултираха граждани на Перник

Експерти от КФН консултираха граждани на Перник

Представители на комисията се срещаха с гражданите, пострадали от земетресението в града през май 2012 г.

В изнесената приемна в Перник експерти от Комисия за финансов надзор (КФН) консултираха гражданите, чието имущество е пострадало от земетресението на 22-ри май 2012 г.. Гражданите получиха разяснения за правата си при получаване на обезщетение за повредено или разрушено  недвижимо имущество. Представители на КФН от управление „Застрахователен надзор” организираха двудневна приемна в града по покана на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Тя беше отворена на 14 и 17 септември  2012 г. в сградата на Областната управа. През двата дни бяха приети общо 10 граждани, трима от които представиха проблеми, които не бяха свързани със застрахователни въпроси, а касаеха изплащане на обезщетения от държавата. Пет от случаите се отнасяха до оплаквания от изплащане на намалено застрахователно обезщетение по индивидуални застрахователни договори. Един от случаите, с които се запознаха експертите, касаеше сключен имуществен застрахователен договор, без покритие на риска земетресение, на което основание е направен отказ от страна на застрахователното дружество. Друг се отнасяше до оплакване за намалено обезщетение по сключен имуществен договор от банка при отпускане на ипотечен кредит, покриващ риска земетресение.

Експертите на КФН разясниха на гражданите какви са правата им във връзка с сключената застраховка и какви са правомощията, които институцията има при разглеждането на жалби. Обърнато бе внимание на необходимостта от предварителна подготовка преди сключване на  застрахователен договор, което позволява на клиентите да придобият  яснота за точните му параметри. От КФН препоръчват на всички клиенти внимателно да се запознават с общите условия на застрахователния договор, както и да се консултират преди сключването му, за да защитят в максимална степен своите интереси.

 Забележка: В редица случаи  основна причина за изплащане на застрахователно обезщетение в намален размер би могло да бъде сключването на застрахователен договор за сума, която е по-ниска от стойността на имуществото (подзастраховане). В този случай, всяка щета се изплаща в съотношението, в което застрахователната сума се отнася към стойността на застрахованото имущество (пример: ако имуществото е застраховано за половината от стойността си, застрахователят заплаща половината от стойността на всяка щета). Друга причина за намаления размер на плащанията е предвиждане на самоучастие, при което застрахователят не заплаща щети, които не надхвърлят определен фиксиран размер (пример: застрахователят не заплаща щети, които са по малки от 2% от застахователната сума, записана в договора). Следва да се има предвид също, че застрахователното обезщетение зависи от експертната оценка на вещите лица, които определят размера на щетата. В случай, че застрахованият и застрахователят не постигнат съгласие за размера на тази щета, единственият начин за оспорване на оценката е по съдебен ред.