Начало / Новини / ЕК стартира публична консултация във връзка...

ЕК стартира публична консултация във връзка с мерките от ниво 2 по прилагането на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

Комисията за финансов надзор желае да Ви информира за стартиралата публична консултация от страна на Европейската комисия, засягаща мерките от ниво 2 по прилагането на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II).

Основната директива, регламентираща застрахователния сектор, бе приета през декември 2009 г. след дълъг процес на консултиране и на оценяване на нейното въздействие. В момента ЕК разработва мерките по прилагането й, които да развият в подробности общите принципи, заложени в Платежоспособност II.

Целта на тази публична консултация не е да ревизира изводите от петата количествена оценка на въздействието (QIS5), засягаща количествените изисквания на Директива 2009/138/ЕО, а да надгради с допълнителна информация от по-скоро качествено естество. Документът иска мнението на заинтересованите лица относно потенциалното влияние на избраните мерки от ниво 2 върху ценообразуването, модела и наличието на застрахователните продукти, съответните ефекти върху потребителите и по-голямото влияние върху социално-икономическите фактори.

Консултацията е разделена на четири части:
• Общо описание;
• Въпроси, свързани с общата политика (въпроси 1-36);
• Пазари и продукти (въпроси 37-45);
• Социално и икономическо влияние (въпроси 46-57),
като лицата могат да отговорят както на всички въпроси, така и на само определени части или въпроси, които ги засягат.

Политическото решение относно мерките от ниво 2 по прилагането на Директива 2009/138/ЕО ще се основава на резултатите както от QIS5, така и от тази консултация. Официалното предложение на ЕК ще бъде публикувано през юни 2011 г.

Консултацията ще бъде отворена до 26 януари 2011 г. за всички заинтересовани лица, а отговорите може да изпращате на адрес: markt-solvencyII@ec.europa.eu . Всички те ще бъдат публикувани на сайта на ГД „Вътрешен пазар и услуги”, освен ако авторът им не пожелае да останат поверителни. Допълнително на сайта ще бъде качено и обобщение на събраните отговори на настоящото допитване.

Повече информация относно инициативата на ЕК може да намерите на следния линк:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/solvency-2_en.htm