Начало / Новини / ЕК стартира публична консултация по въпроси...

ЕК стартира публична консултация по въпроси, свързани с реформирането на корпоративното управление във финансовите институции и политиката за възнагражденията

Световната финансова криза разкри съществени слабости на корпоративното управление във финансовите институции: недостатъчен надзор от страна на управителните съвети; слабо управление на риска; неадекватни структури за възнагражденията на директори, които доведоха до поемане на прекомерни рискове и ориентиране към краткосрочни цели; липса на контрол върху поеманите рискове във финансовите институции от страна на акционерите им. Всички тези слабости изиграха определена роля по време на кризата и следователно извършването на своевременни и ефективни проверки и равносметка в системите за управление ще помогне да бъдат предотвратени бъдещи кризи.

Комисарят за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Що се отнася до корпоративното управление, аз съм убеден, че истинското предотвратяване на кризи започва в самите предприятия. Ако искаме да предотвратим бъдещи кризи, самите финансови институции трябва да се променят. Трябва да осигурим по-ефективен вътрешен контрол. Да насърчим по-добро управление на риска. Да укрепим ролята на надзорните органи. А съществуващите правила за разумна политика на възнаграждения трябва да бъдат приложени бързо, за да се подкрепи овладяването на склонността към поемане на прекомерни рискове.“

В тази връзка започна публична консултация за реформирането на корпоративното управление във финансовите институции и политиката за възнагражденията чрез публикуването на Зелена книга, която очертава подробно възможните пътища за решаване на следните въпроси:
• как да се подобри функционирането и съставът на съветите на финансовите институции с цел да се разшири техният надзор над висшия управленчески състав;
• как да се наложи определена култура на риска на всички нива на една финансова институция с цел да се гарантира, че се съблюдават дългосрочните интереси на предприятието;
• как да се разшири участието на акционерите, финансовия надзор и външните одитори в корпоративното управление;
• как да се промени политиката на възнаграждения в предприятията с цел да се намали мотивацията за поемане на прекомерни рискове.

Целта на ЕК е да гарантира, че интересите на потребителите и акционерите се съблюдават по-добре, предприятията се управляват по по-устойчив начин и рисковете от несъстоятелност са намалени в дългосрочен план.

Българският и английският вариант на Бялата книга е достъпен на сайта на КФН в раздел „ЕС информация”.

Консултацията ще бъде отворена до 1 септември 2010 г. Линкът, на който се предоставят коментарите, е следния:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/governance_en.htm

Всички бъдещи предложения в законодателната област и извън нея ще бъдат приети в течение на 2011 г.

За повече информация:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate_governance_in_financial_institutions_en.htm#consultation2010