Начало / Новини / ЕК стартира публична консултация по въпроси...

ЕК стартира публична консултация по въпроси, свързани с проект на регламент във връзка с режима за налагане на санкции във финансовия сектор

Комисията за финансов надзор желае да Ви информира за стартиралата публична консултация от страна на Европейската комисия относно предлагането на регламент във връзка с режима за налагане на санкции във финансовия сектор.

През последната година Европейската комисия подготви всеобхватна реформа във финансовия сектор, целяща гарантирането на по-прозрачна и по-стабилна финансова система. Очаква се създадената нова надзорната архитектура да подобри мониторинга над финансовите пазари и да допринесе за осигуряването на повече сигурност за потребителите.

Съгласно документа, представен от ЕК, осигуряването на правилно прилагане на европейските правила е първата и най-важна задача на националните надзорни органи. Основното задължение на националните надзори е предотвратяването нарушенията на законодателството от страна на финансовите институции и налагането на санкции, ако такива нарушения все пак се случват. Националните органи трябва да действат в тази насока координирано. Новите европейски надзорни органи ще внесат подобрение от гледна точка на координацията на мерките по прилагането на европейското законодателството, но за да се гарантира в пълна степен еднаквото прилагане, всички национални надзорни органи трябва да имат всички необходими санкционни правомощия. Евентуален регламент, регулиращ тази материя, ще доведе до необходимата конвергенция в правомощията на националните надзори.

Публичната консултацията по тези въпроси ще бъде отворена до 19 февруари 2011 г. за всички заинтересовани лица, а отговорите може да изпращате на адрес: markt-sanction-sconsultation@ec.europa.eu. Всички те ще бъдат публикувани на сайта на ГД „Вътрешен пазар и услуги”, освен ако авторът им не пожелае да останат поверителни. Допълнително на сайта ще бъде качено и обобщение на събраните отговори на настоящото допитване.

Повече информация относно инициативата на ЕК може да намерите на следния линк:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/sanctions_en.htm