Начало / Новини / ЕК стартира публична консултация по въпроси...

ЕК стартира публична консултация по въпроси, свързани с прегледа на Директивата за застрахователното посредничество

Комисията за финансов надзор желае да Ви информира за стартиралата публична консултация от страна на Европейската комисия относно потенциалното влияние на възможните промени в нормативната рамка на застрахователното посредничество.

Целта на тази консултация е да събере мненията на всички заинтересовани лица, за които е възможно да бъдат повлияни от промените, необходими за премахване на съществените слабости в настоящата Директива за застрахователното посредничество (Директива 2002/92/ЕО). Основните проблеми, идентифицирани в осъществената през 2005 г. проверка на прилагането на директивата и следователно включени в прегледа на директивата, са следните:
• Недостатъчно качество на информацията, предоставяна на инвеститорите;
• Неясни правила относно конфликтите на интереси и прозрачността;
• Неясен обхват на директивата;
• Усложнена система за нотифициране.

Получените отговори във връзка с консултацията ще предоставят важни насоки на ЕК при подготвянето на нейното официално предложение за изменение на Директива за застрахователното посредничество.

Друга консултация, която е свързана с настоящата, се отнася до пакетните инвестиционни продукти, предлагани на дребно (т.нар. Packaged Retail Investment Products или PRIPs) - http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/prips_en.htm . ЕК предлага бъдещите норми, регулиращи продажбата на PRIPs, да бъдат включени в рамките на прегледа на Директивата за застрахователно посредничество. Поради тази причина, подробните опции за регулиране на продажбите са включени в настоящата консултация.

Консултацията ще бъде отворена до 31 януари 2011 г. за всички заинтересовани лица, а отговорите може да изпращате на адрес: MARKT-H2@ec.europa.eu . Всички те ще бъдат публикувани на сайта на ГД „Вътрешен пазар и услуги”, освен ако авторът им не пожелае да останат поверителни. Допълнително на сайта ще бъде качено и обобщение на събраните отговори на настоящото допитване.

Повече информация относно инициативата на ЕК може да намерите на следния линк:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/insurance-mediation_en.htm