Начало / Новини / ЕК стартира публична консултация по въпроси...

ЕК стартира публична консултация по въпроси, свързани с прегледа на Директивата за пазари на финансови инструменти (MiFID)

Комисията за финансов надзор желае да Ви информира за стартиралата публична консултация от страна на Европейската комисия относно ревизията на Директивата за пазари на финансови инструменти (MiFID) по отношение на пазарните структури, прозрачността и защитата на инвеститорите.

Директивата за пазари на финансови инструменти има основна роля в регулирането на финансовите пазари на ЕС. След влизането и в сила, финансовите пазари се промениха съществено, като се появиха нови участници и продукти, технологиите се развиха още повече и всичко това доведе до открояването на слабости в настоящата Директива за пазари на финансови инструменти (Директива 2004/39/ЕО).
Целта на тази консултация е да събере мненията на пазарните участници, регулаторите и другите заинтересовани лица, като основните въпроси, които са обхванати в консултацията са следните:
• Развитие на пазарните структури и практики;
• Прозрачност на пазарите;
• Пазарите на деривати върху стоки;
• Защита на инвеститорите;
• Надзор.

Получените отговори по тази консултация ще предоставят важни насоки на ЕК при подготвянето на нейното официално предложение за изменение на Директивата за пазари на финансови инструменти, което е предвидено да бъде прието през пролетта на 2011 г.

Друга консултация, която е свързана с настоящата, се отнася до пакетните инвестиционни продукти, предлагани на дребно (т.нар. Packaged Retail Investment Products или PRIPs) - http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/prips_en.htm . ЕК предлага бъдещите норми, регулиращи продажбата на PRIPs, да бъдат включени в рамките на прегледа на Директивата за пазари на финансови инструменти. Поради тази причина, подробните опции за регулиране на продажбите са включени в настоящата консултация.

Консултацията ще бъде отворена до 02 февруари 2011 г. за всички заинтересовани лица, а отговорите може да изпращате на адрес: markt-consultations-mifid@ec.europa.eu. Всички те ще бъдат публикувани на сайта на ГД „Вътрешен пазар и услуги”, освен ако авторът им не пожелае да останат поверителни. Допълнително на сайта ще бъде качено и обобщение на събраните отговори на настоящото допитване.

Повече информация относно инициативата на ЕК може да намерите на следния линк:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm