Начало / Новини / ЕК стартира публична консултация по въпроси...

ЕК стартира публична консултация по въпроси, свързани с одитната политика: поуки от кризата

Комисията за финансов надзор желае да Ви информира за предприетите мерки от страна на Европейската комисия в областта на одита, а именно за стартиралата публична консултация относно одитната политика.
Предприетите в следствие на кризата мерки на различни нива, както в Европа, така и в останалата част на света, бяха в отговор на спешната необходимост от стабилизиране на финансовата система. Мерките бяха фокусирани основно върху ролята на пазарните участници, а само ограничено внимание бе отделено на това, как да бъде засилена функцията на одитора като фактор за подобряване на финансовата стабилност. В тази връзка изглежда уместно ролята и обхвата на одита, поставени в по-общия контекст на реформата на регулирането на финансовите пазари, да бъдат допълнително обсъдени и анализирани. Имайки предвид глобалната роля на одита, ЕК възнамерява да бъде водещата страна на международно равнище в този дебат в тясно сътрудничество с партньорите си от Съвета за финансова стабилност и Г-20.
Одитът, наравно с надзора и корпоративното управление, следва да бъде ключов фактор за финансовата стабилност, тъй като той е лакмусът за финансовата жизнеспособност на бизнеса.
В тази връзка започна публична консултация, свързана с одитната политика чрез публикуването на Зелена книга, която разглежда подробно следните основни въпроси:
• Ролята на одитора;
• Съществуват ли проблеми при независимостта на одиторските дружества;
• Надзора на одиторските дружества;
• Рискове свързани с концентрацията и пазарната структура;
• Създаването на европейски пазар, и др.

Българският и английският вариант на Зелената книга е достъпен на сайта на КФН в раздел „ЕС информация”.
Консултацията ще бъде отворена до 8 декември 2010 г., а отговорите може да изпращате на адрес: markt-greenpaper-audit@ec.europa.eu. Всички те ще бъдат публикувани на сайта на ГД „Вътрешен пазар и услуги”, освен ако авторът им не пожелае да останат поверителни, както и обобщение на събраните отговори на настоящото допитване.

След приключването на фазата на допитване, през 2011 г. ЕК ще съобщи за подходящите последващи мерки и предложения

Повече информация относно инициативата на ЕК може да намерите на следния линк:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/green_paper_audit_en.htm