Начало / Новини / ЕК публикува мерките по прилагането на новата Директива UCITS IV

ЕК публикува мерките по прилагането на новата Директива UCITS IV

На 10.07.2010 г. в Официалния вестник на Европейския съюз бяха публикувани Директиви 2010/42/ЕО и 2010/43/ЕО и Регламенти 583/2010/ЕС и  584/2010/ЕС.

Публикуваните актове представляват мерките от второ ниво по прилагането на Директива 2009/65/ЕО (UCITS IV). Двете нови директива и двата регламента са изработени от ЕК след консултация с Комитета на европейските регулатори на ценни книжа (CESR) и включват подробни разпоредби относно документа с ключова информация за инвеститорите, правилата за дейността на управляващите дружества на UCITS, сливанията на фондове, нотификационната процедура и надзорното сътрудничество.

Срокът за транспониране на двете директиви е 30 юни 2011 г. Регламентите имат директен ефект и влизат в сила на 30 юли 2010 г., но прилагането им е отложено до 1 юли 2011 г.

Текстът на новите законодателни актове (на български и английски език) може да бъде намерен в раздел: е-Библиотека/ЕС законодателство.