Начало / Новини / “ЕФЕКТ ФИНАНС” АД получи отказ да придобие...

“ЕФЕКТ ФИНАНС” АД получи отказ да придобие 10 на сто от гласовете в общото събрание,съответно от капитала на ИП “Позитива” АД, гр. София


Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отказа издаването на одобрение на “ЕФЕКТ ФИНАНС” АД да придобие пряко повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание, съответно от капитала на инвестиционен посредник “Позитива” АД, гр. София


Пълния текст на решение 689 може да намерите в раздел “Документи”.