Начало / Новини / Две публични дружества са задължени да представят...

Две публични дружества са задължени да представят тримесечни отчети за първо тримесечие на 2004г.

Зам.председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” задължи “Инструменти и изделия” АД и “Кюстендилски плод” АД да представят в 7- дневен срок тримесечен отчет на дружеството за първо тримесечие на 2004г.