Начало / Новини / Допуснатите са 13 кандидати до изпит за признаване...

Допуснатите са 13 кандидати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер на 18 и 25 февруари и на 3 и 4 март 2007 г.

Комисия за финансов надзор ще проведе изпити за признаване на правоспособност на отговорен актюер на 18 и 25 февруари и на 3 и 4 март 2007 г. Изпитите включват един базов и три специализирани модула както следва:
а) базов модул – на 18 февруари 2007 г.
б) първи специализиран модул „Животозастраховане и здравно осигуряване” –
на 25 февруари 2007 г.
в) втори специализиран модул „Рискови модели и общо застраховане” – на 3
март 2007 г.
г) трети специализиран модул „Пенсионно осигуряване” на 4 март 2007 г.

След разглеждане на документите на кандидатите до изпитите са допуснати следните лица:

1. За признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер: 6 лица


2. За признаване на  частична правоспособност на отговорен актюер в областите – животозастраховане, здравното осигуряване и допълнително пенсионно осигуряване е допуснато едно лице.

3. За признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване е допуснато едно лице.

4. За признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на животозастраховането и здравното осигуряване:3 лица.

5. За признаване на правоспособност на отговорен актюер в областта на общото застраховане: 2 лица.