Начало / Новини / Диана Митева и Михай Бачфалви са одобрени за...

Диана Митева и Михай Бачфалви са одобрени за членове на Съвета на директорите на ЖЗК“ДСК Гаранция” АД и на ЗК“ДСК Гаранция” АД


Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри  Диана Митева за член на Съвета на директорите на Животозастрахователна компания “ДСК Гаранция” АД и за член на Съвета на директорите на Застрахователна компания “ДСК Гаранция” АД. Одобрен е и Михай Бачфалви за член на Съвета на директорите на Животозастрахователна компания “ДСК Гаранция” АД и за член на Съвета на директорите на Застрахователна компания “ДСК Гаранция” АД.
Пълния текст на решенията 681, 682, 683 и 684 може да намерите в раздел „Документи”.