Начало / Новини / Действия на КФН по постъпили жалби от осигурени...

Действия на КФН по постъпили жалби от осигурени лица за нарушения на нормативната уредба при смяна на пенсионен фонд през трето тримесечие на 2007 г.

За  периода от 01.01.2007 г. до 23.11.2007 г. в КФН са регистрирани общо 91 жалби от осигурени лица, свързани с оплаквания за нарушения на процедурата по промяна на участие, регламентирана в Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН. По-големият брой от жалбите са регистрирани през периода 01.10.2007 до 23.11.2007 г. -  67 жалби от осигурени лица /2 от които колективни - подписани от 21 лица/, всички свързани с протеклата през третото тримесечие на 2007 година процедура по промяна на участие.  Основните групи оплаквания на лицата са относно:
 - подадени без тяхно знание и съгласие, нотариално заверени заявления за промяна на участие - 54 жалби;
 - подведени да подпишат заявления за промяна на участие - 3 жалби;
 - подписани заявления за промяна на участие, като подписът върху първия екземпляр не е положен пред нотариус, но заявленията са нотариално заверени - 3 жалби;
 - отказали се от намерението за промяна на фонда за допълнително пенсионно осигуряване - 2 жалби;
 - други оплаквания - 5 жалби.
  Значителен брой от жалбите, съдържащи оплаквания, че от името на осигурените лица и без тяхното знание и съгласие са подадени нотариално заверени заявления са от лица, живеещи в района на с. Банево, обл. Бургас и на с. Присад, обл. Добрич. Заявленията на лицата са подадени до „Ай Ен Джи ПОД” ЕАД и до ПОК „ДСК Родина” АД. Във връзка с извършените от КФН проверки по тези жалби двете пенсионноосигурителни дружества, чиито осигурителни посредници са работили на територията на посочените населени места ни уведомиха, че са прекратили договорните си отношения с тях, като „Ай Ен Джи ПОД” ЕАД е прекратило и процедурата по промяна на участие на всички осигурени лица, подали жалби до дружеството, чиито заявления са заверени в с. Банево, обл. Бургас.
 КФН извършва проверки и изпраща отговори до лицата по всички постъпили жалби. КФН e изпратила повече от 30 сигнала до органите на прокуратурата за всички случаи, при които осигурени лица твърдят, че не са подписали заявления за промяня на участие и/или осигурителни договори, а такива са подадени от тяхно име. Изпратени са  сигнали до окръжните прокуратури в Бургас, Добрич, Хасково, Сливен, Плевен, Благоевград, Варна и София.
За разпространено писмо, с което се обещават специални привилегии на осигурени лица при и по повод промяната на участие и прехвърляне на средствата, в нарушение на чл. 1а от Наредба № 3 от 24.09.2007 г. на КФН,  на ПОАД „ЦКБ Сила” АД беше съставен акт за установяване на административно нарушение. 
 Във връзка с жалби на лица, в които се твърди, че за получаване на кредит от банка осигурено лице  е трябвало да подпише заявление за промяна на участие и да сключи осигурителен договор, както и във връзка със сигнали, че при подписване на заявление за промяната на участие на осигурени лица са предлагани банкови карти с внесена в тях сума в размер на 20 лева, КФН извършва проверки и ще оповести резултатите след тяхното приключване.