Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към края на първото тримесечие на 2020 г.

Данни за застрахователния пазар към края на първото тримесечие на 2020 г.


Представените справки и отчети на застрахователите и презастрахователите по общо застраховане и животозастраховане съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и тримесечни количествени справки съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на първото тримесечие на 2020 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Пазари”, Застрахователен пазар”, „Статистика”.