Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към края на месец ноември 2014 г.

Данни за застрахователния пазар към края на месец ноември 2014 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на месец ноември 2014 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.