Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към края на месец май на 2015 г.

Данни за застрахователния пазар към края на месец май на 2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец май на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.