Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към края на месец февруари на 2015 г.

Данни за застрахователния пазар към края на месец февруари на 2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец февруари на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.