Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към края на четвъртото тримесечие 2019 г.

Данни за застрахователния пазар към края на четвъртото тримесечие 2019 г.


Обобщени са представените справки и отчети на застрахователите по общо застраховане, животозастраховане и презастраховане за четвъртото тримесечие на 2019 г. на български и английски език (съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г.), както и количествените справки съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на четвъртото тримесечие на 2019 г.
Данните са публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2019 г.