Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към 31.12.2019 г.

Данни за застрахователния пазар към 31.12.2019 г.


    Представените справки и отчети на застрахователите по общо застраховане, животозастраховане и презастрахователите съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и годишни количествени справки съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Пазари”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2019 г.