Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към 31.12.2018 г.

Данни за застрахователния пазар към 31.12.2018 г.

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане, животозастраховане и презастрахователите към края 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.
Представените годишни образци S.02.01.01 и S.23.01.01 от застрахователите по общо застраховане, животозастраховане и презастрахователите съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2018 г.