Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към 31.07.2019 г.

Данни за застрахователния пазар към 31.07.2019 г.

    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец юли 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.