Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към 31.07.2018 г. и към 30.06.2018 г.

Данни за застрахователния пазар към 31.07.2018 г. и към 30.06.2018 г.


Представените тримесечни образци S.02.01.02 и S.23.01.01 от застрахователите по общо застраховане, животозастраховане, както и от презастрахователите съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 с тримесечни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на второто тримесечие на 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2018 г.

Представените месечни данни от застрахователите по общо застраховане и живото застраховане към края на месец юли 2018 г. и данните за второто тримесечие на 2018 г. по общо застраховане, животозастраховане, както  и от презастрахователите съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2018 г.