Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към 31.03.2019 г.

Данни за застрахователния пазар към 31.03.2019 г.

    Предоставените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане и презастрахователите съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. към края на първото тримесечие на 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Застрахователен пазар” „Статистика” – 2019.