Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към 30.11.2018 г.

Данни за застрахователния пазар към 30.11.2018 г.


Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец ноември 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, "Застрахователен пазар" - "Общо застраховане" - 2018 и "Животозастраховане" - 2018 г.