Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към 30.09.2018 г.

Данни за застрахователния пазар към 30.09.2018 г.

Предоставените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане и презастрахователите към края на месец септември 2018 г. са обощени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg , раздел „Поднадзорни лица“, „Застрахователен пазар“, „Статистика“ – 2018.