Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към 30.04.2020 г.

Данни за застрахователния пазар към 30.04.2020 г.


Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец април 2020 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.