Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към 30.04.2016 г.

Данни за застрахователния пазар към 30.04.2016 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец април на 2016 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.