Начало / Новини / Данни за застрахователния и здравноосигурителния пазар за 2004 г.

Данни за застрахователния и здравноосигурителния пазар за 2004 г.

Въз основа на отчетите на застрахователните и здравноосигурителните дружества за 2004 г., получени в управление «Застрахователен надзор» към КФН, се обобщиха следните данни. Общият премиен приход за 2004 г. по общо застраховане е в размер на 733 209 хил. лв., при което ръстът на премийния приход спрямо 2003 г. е 23,93%.
 По животозастраховане премийният приход за 2004 г. е 101 082 хил. лв., което е с 35,15% повече от премийния приход през 2003 г.
 Реализираният премиен приход от дружествата за доброволно здравно осигуряване е 11 612 хил. лв., като темпът на растеж спрямо предходната година е 81,30%.
           Повече информация можете да намерите в рубриката "Статистика" - раздели "Статистика на застрахователния пазар" и "Статистика на пазара по доброволно здравно осигуряване".