Начало / Новини / Данни за застрахователния и презастрахователния...

Данни за застрахователния и презастрахователния пазар към края на второто тримесечие на 2016 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане, животозастрахователните дружества и презастрахователя към края на месец юни на 2016 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.