Начало / Новини / Данни за застрахователния и презастрахователния...

Данни за застрахователния и презастрахователния пазар към края на първото тримесечие на 2016 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане, животозастрахователните дружества и презастрахователите към края на месец март на 2016 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.