Начало / Новини / Данни за застрахователния и презастрахователния...

Данни за застрахователния и презастрахователния пазар към края на четвъртото тримесечие на 2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане, животозастрахователните дружества и презастрахователите към края на месец декември на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.