Начало / Новини / Данни за застрахователния бранш за шестмесечието на 2004 г.

Данни за застрахователния бранш за шестмесечието на 2004 г.

Общият премиен приход за полугодието на 2004 г. по общо застраховане е в размер на 330 978 хил. лв., а изплатените обезщетения са в размер на 107 308 хил. лв. Ръстът на премийния приход спрямо първо шестмесечие на 2003 г. е 20,60 на сто.
 Премийният приход по животозастраховане за полугодието на 2004 г. е 41 480 хил. лв., което е 27,86 на сто ръст спрямо премийния приход за същия период на 2003 г. Изплатените обезщетения и суми от животозастрахователите са на стойност 17 587 хил. лв.
 Подробна информация може да намерите в раздел "Публикации" -"Статистика и анализи".