Начало / Новини / Данни за (пре)застрахователния пазар към края...

Данни за (пре)застрахователния пазар към края на месец декември 2017 г. (предварителни данни)

Представените данни от справките и отчетите на (пре)застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края четвърто тримесечие на 2017 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, "Застрахователен пазар" - "Общо застраховане" - 2017 г., "Животозастраховане" - 2017 г. и "Презастраховане" - 2017 г.