Начало / Новини / Данни за максималния размер на техническата лихва

Данни за максималния размер на техническата лихва


    На основание чл. 86, ал. 11 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, Комисията за финансов надзор публикува максимален размер на техническата лихва за изчисление на премиите и резервите за периода от 1-ви юли 2020 г. до 30-ти септември 2020 г. Данни за максималния размер на техническата лихва може да намерите в раздел ”Застрахователен пазар”, „Статистика”, „Животозастраховане“.