Начало / Новини / Четири застрахователни брокери получиха разрешение...

Четири застрахователни брокери получиха разрешение за извършване на дейност, а на един брокер разрешението се отнема

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде  разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер на “ИНС КОНСУЛТИНГ” ООД, “КМ И Д”ЕООД ,“ПРЕСИЛА БРОКЕРИДЖ”ЕООД и на “ТТ ИНС”ЕООД.

Отне се издаденото разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер на “АЛ ИНС” ООД (в ликвидация), гр. Бургас по тяхно искане.

Пълния текст на решение 297,308, 311, 315 и 317 може да намерите в раздел "Документи".