Начало / Новини / "Булвеста Холдинг" задължена да предприеме действи...

"Булвеста Холдинг" задължена да предприеме действи...

Димана Ранкова, зам.председател на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение, с което задължава управителните органи на "Булвеста Холдинг" да предприемат необходимите действия за регистрацията на емисията акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа  в седемдневен срок от получаване на настоящото решение.