Начало / Новини / „Букет” АД, Нова Загора, е отписано от публичния регистър

„Букет” АД, Нова Загора, е отписано от публичния регистър

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде решение, с което отписва „Букет” АД - в несъстоятелност, гр. Нова Загора, от публичния регистър и издадената от дружеството емисия акции в размер на 311 392 лева, разпределена в 311 392 броя обикновени . Поради прекратяване на производството по несъстоятелност дружеството е заличено и от търговския регистър.
Решение 873 може да намерите в раздел "Административни документи".