Начало / Новини / Бойка Тодорова е включена в списъка на независимите проверители

Бойка Тодорова е включена в списъка на независимите проверители

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което включва Бойка Тодорова, дипломиран експерт-счетоводител с Диплома № 515, издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители, като независим проверител по чл. 262л от ТЗ в списъка по чл. 123, ал. 3 от ЗППЦК.
Решение 764 може да намерите в раздел "Административни документи".