Начало / Новини / „Балкан Проджекти Мениджмънт” АД, гр. София, се отписва като публично дружество

„Балкан Проджекти Мениджмънт” АД, гр. София, се отписва като публично дружество

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписва „Балкан Проджекти Мениджмънт” АД, гр. София като публично дружество. Отписва се от регистъра, воден от КФН и издадената от дружеството емисия акции в размер на 100 000 лева, разпределена в 100 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1  лев всяка.

Решение 915 може да намерите в раздел "Административни документи".