Начало / Новини / “Асикурациони Дженерали”, Италия, получи одобрение...

“Асикурациони Дженерали”, Италия, получи одобрение за придобиването на 99.87% от капитала на „Дженерали Застраховане”, София, и на 99.49% от капитала на „Дженерали Животозастраховане” АД, София


Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобри придобиването чрез свързано лице на 99.87%  от капитала на „Дженерали Застраховане” АД, гр. София, от “Асикурациони Дженерали”  С.п.А., Р. Италия.
Одобрява се и придобиването на 99.49%  от капитала на „Дженерали Животозастраховане” АД, гр. София, от “Асикурациони Дженерали”  С.п.А., Р. Италия.
Максималният срок за извършване на придобиването на акционерното  участие е опреден до 30 април 2008 г.
Пълния текст на решенията 1386 и 1387 може да намерите в раздел „Документи”.